mandag den 26. marts 2012

Farvelære

Vi havde syaften. Et jubilæumsudvalg har besluttet, at vi til næste vinter skal arbejde med et fælles tema, som skal ende med en tema-udstilling på DPF's træf, som i 2013 skal finde sted i Herning.
Aftenen begyndte med at Karin og Benthe gennemgik farvecirklen, farvernes betydning og virkemåde. Der blev også fremvist nogle quilts til inspiration. Desuden fik alle en lille hjemmeopgave til næste gang. Man skal lave sin egen farvecirkel til næste gang, som er den 23. april pga. påsken.