lørdag den 24. august 2013

DPF træf i Herning 24.-25. august 2013

I løbet af vinteren blev der arbejdet med farvecirklen som tema. Vi arbejdede med farvecirklen, som blev fortolket på mange forskellige måder. Det blev vist på Lyng Quilternes del af udstillingen på træffet i Herning.Ligeledes blev der i vinterens løb lavet et tæppe, som skulle bruges til nittegevinst i tombolaen på træffet. Vi afholdt en lille instruktion i af sy blokke ved hjælp af frysepapir. Mange deltog i fremstillingen af tæppet, så ved fælles hjælp fremkom dette fine tæppe.
Et udsnit af udstillingen på træffet i Herning.

Ved publikumsafstemningen fik Ruth Andersen 
en 3. plads med dette smukke tæppe: "Fugle".